Cơ sở dữ liệu ScienceDirect

ScienceDirect là một trong những bộ sưu tập trực tuyến lớn nhất được xuất bản trên thế giới, thuộc bản quyền của nhà xuất bản Elsevier gồm toàn văn các tạp chí khoa học, sách và các công trình nghiên cứu với các chủ đề thế mạnh về lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học đời sống, khoa học sức khỏe, khoa học xã hội và nhân văn. Học viện mua quyền truy cập vĩnh viễn đến 85 đầu sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp xuất bản từ năm 2014-2016